Hakikat Iman dan Tingkatannya

Iman adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah atau berkurang. Ketakwaan yang hakiki tidak akan dicapai kecuali setelah ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya. Secara bahasa, Iman adalah tashdiiq (membenarkan atau mempercayai). Secara istilah, Iman adalah mempercayai Rasulullah dan berita yang dibawanya dari Allah.

Politik Islam

Islam memiliki cara pandang sendiri terhadap politik. Politik Islam tidak sama dengan Politik selain Islam. Maka para aktivis Islam yang memutuskan terjun ke dunia politik, jangan menjadikan Islam sebagai kendaraan politik, namun jadikanlah politik kendaraan meninggikan Islam. Namun itu tidak akan terjadi, jika para aktivis Islam tidak pernah menelaah adab dan etika politik Islam, dan…