Al-Islam Fikratan

Menjadikan Islam sebagai Fikrah Kehidupan (Al-Islam Fikratan) Setelah Allah menciptakan jiwa yang sempurna  lagi tegak di atas fitrah yang lurus, ternyata kesempurnaan itu ditandai dengan ilham kepada fujur (jalan kefasikan) dan taqwa (jalan ketaqwaan) yang bersemayam di setiap jiwa manusia (Q.S. 91:7-8). Maka, ketika Allah menjelaskan mana jalan kefasikan dan mana jalan ketaqwaan, mana keburukan…

Cinta

Cinta adalah nikmat Allah Jalla wa ‘Ala yang dianugerahkan kepada setiap hamba-Nya. Begitu besar perhatian manusia sepanjang sejarah kehidupan tentang cinta sejalah dengan perhatian manusia yang besar terhadap hati mereka, sebuah perwujudan pengagungan atau perhatian atau luapan kecintaan kepadanya, yang seperti singa dan pedang, atau seperti bencana besar atau seperti arak yang memabukkan, dan tiga…

Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam Guru Peradaban

Wido Supraha, M.Si. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaiih. Peradaban Barat yang memimpin dunia hari ini sudah mendekati ajalnya. Ia menjadi peradaban sakit yang dipaksakan sehingga menjadi peradaban yang timpang, namun memang cepat bergerak. Namun kecepatan gerak dari peradaban materi ini ternyata menuju kematian. Sementara peradaban Islam sesungguhnya tidak sedang mengalami kemunduran, hanya relatif…